Urząd miasta wysyła listy do obywateli

2014-09-20 15:32:53

Co ważnego do zakomunikowania miały władze?

W kopercie znajdował się list zawierający stanowisko gminy "w sprawie postępowania dotyczącego wyboru partnera prywatnego, który świadczył będzie usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowogard".

Urząd Miasta w Nowogardzie pragnął zapewnić i uspokoić mieszkańców o braku ryzyka zakłócenia dostaw wody i odprowadzania ścieków. Poinformowali również, że pojawił się szereg nieprawdziwych i niespójnych informacji nt. działania gminy w wyborze nowego dostawcy wody.

W liście czytamy: "[...]W następstwie ogłoszenia o postępowaniu do Gminy Nowogard wpłynęły wnioski o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zainteresowanych pięciu podmiotów. Gmina przeprowadziła negocjacje z oferentami, którzy zgłosili akcept udziału w postępowaniu.[...]W postępowaniu zostały złożone dwie oferty tj. przez PUWiS Sp. z o.o. oraz Wasserverband Lausitz Beteriebsfuhrungs GMbH. Ostatecznie wygrała oferta firmy niemieckiej.

Pojawia się również informacja, że "skierwano do Dziennika Nowogardzkiego wniosek o sprostowanie nieprawdziwych i nieścisłych informacji". Czy tak się stanie?

Najprawdopodobniej, przez najbliższe 15 lat wodę dostarczać nam będzie niemiecka firma, która zarejestrowała się w Polsce pn. "Wodociągi Nowogardzkie", a rejestrację dokonano...w Warszawie. To tam będą wpływały podatki należne gminie.

Jesteś na profilu Radek Kędzierski - stronie mieszkańca miasta Nowogard. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj